oficjalny partner

Podpis elektroniczny - informacje

wtorek, 16 stycznia 2018, godz. 10:00

 

1. JAKIE SĄ KOSZTY ZAKUPU PODPISU ELEKTRONICZNEGO?

 

 Zestaw Cencert bez czytnika

 

 ważny 1 rok:    190 zł    netto

 ważny 2 lata:   235 zł    netto

 

więcej informacji

Zestaw Cencert token

 

ważny 1 rok:    240 zł    netto

ważny 2 lata:   285 zł    netto

 

więcej informacji

 Zestaw Cencert standardowy

 

ważny 1 rok:    230 zł    netto

ważny 2 lata:   275 zł    netto

 

więcej informacji

 Odnowienie certyfikatu

 

ważny 1 rok:    90 zł    netto

ważny 2 lata:   125 zł    netto

 

więcej informacji

 

 

2. W JAKIM CELU WYKORZYSTUJE SIĘ PODPIS ELEKTRONICZNY?

 

Zgodnie z obowiązującym prawem UE, kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, ma taką samą moc prawną jak podpis składany odręcznie. Podpis elektroniczny ma wiele zastosowań, m.in.:

 

 • podpisywanie deklaracji ZUS w programie Płatnik,
 • podpisywanie wniosków i innych pism kierowanych do organów administracji publicznej,
 • podpisywanie decyzji administracyjnych doręczanych elektronicznie,
 • składanie pozwów w e-sądzie,
 • składanie ofert w aukcjach i przetargach internetowych,
 • potwierdzanie dokumentacji medycznej
 • składanie wniosków związanych z prowadzeniem praktyki medycznej,
 • potwierdzanie medycznych badań laboratoryjnych dostarczanych elektronicznie
 • logowanie do portalu ePUAP,
 • składanie deklaracji podatkowych w systeie eZEFIR,
 • podpisywanie JPK (Jednolity Plik Kontrolny).

 

 

3. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 

Certyfikat zawierający dane osobowe:

 • Dokument potwierdzający tożsamość: ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, karta pobytu) wydany przez Polskę lub inny kraj Unii Europejskiej albo ważny paszport (wydany w dowolnym kraju).

 

 Certyfikat zawierający dane osobowe oraz firmy:

 • W przypadku, gdy do certyfikatu ma być wpisany numer NIP (zamiast numeru PESEL): oryginał nadania numeru NIP dla osoby fizycznej, dla której wystawiany jest certyfikat (oryginał dokumentu do wglądu, kopia do akt)
 • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane jakieś dane w polu "Pozycja zawodowa": dokument potwierdzający określone uprawnienia (w zależności od rodzaju wprowadzonych danych - np. prawo wykonywania danego zawodu regulowanego, upoważnienie do wystawiania legitymacji studenckich, upoważnienie firmy do wpisania danego stanowiska, dyplom nadania tytułu naukowego itd.)
 • W przypadku, gdy do certyfikatu mają być wpisane dane organizacji: Upoważnienie do otrzymania certyfikatu z danymi organizacji, podpisane przez osobę uprawnioną. Upoważnienie nie jest wymagane, jeśli uprawnienie danej osoby wynika z rejestru KRS/CEiDG albo ustawy (w przypadku organów administracji).

 

 

 

4. JAK DŁUGO TRWA WYSTAWIENIE CERTYFIKATU?

 Proces trwa od 5 do 15 minut.

 

 

5. PO JAKIM CZASIE PODPIS JEST GOTOWY DO UŻYCIA?

 Podpisem elektronicznym można posługiwać się od razu po aktywacji.

 

 

IT SYSTEM Wojciech Krawczyk

NIP 622-237-81-79

REGON 300761385

Adres do korespondencji

IT SYSTEM

ul. Śmigielskiego 42

63-400 Ostrów Wielkopolski

Dane kontaktowe:

tel +48 62 597 77 01

fax +48 62 597 77 02

e-mial: biuro @ itsystem.com.pl