Podpis kwalifikowany zestaw token

Zestaw obejmuje:

  • Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego 
  • Kartę procesorową (w formacie karty SIM), posiadającą certyfikat bezpieczeństwa QSCD zgodnie z eIDAS.
  • Czytnik kart procesorowych w postaci tokenu USB.
  • Aplikację PEM-HEART SIGNATURE do składania i weryfikacji podpisu kwalifikowanego oraz biblioteki (PKCS#11, CSP) do obsługi karty – do pobrania ze strony WWW.

Kwalifikowana usługa jest świadczona zgodnie z aktualną wersją Polityki dla kwalifikowanych usług zaufania.

okres ważnościcena bruttocena netto
rok305,04 zł248,00 zł
2 lata350,55 285,00 zł
3 lata473,55 385,00zł
4 lata701,01 570,00 zł
5 lat934,80 760,00 zł