Do czego służy podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny służy do podpisywania dokumentów cyfrowych, zapewnia wygodne i bezpieczne podpisywanie dokumentów. Podpisana nim umowa lub pismo mają te same skutki prawne, co dokumenty tradycyjne opatrzone odręcznym podpisem. Jego główną zaletą jest oszczędność czasu i większe bezpieczeństwo, ponieważ jego podrobienie jest trudniejsze, właściwie prawie nie możliwe w porównaniu do podpisu fizycznego.

Podpis elektroniczny Certum

Współpracujemy i oferujemy podpisy elektroniczne firmy Certum, która specjalizuje się w usługach certyfikacyjnych potwierdzających tożsamość w internecie, a także dostarcza rozwiązania zapewniające wiarygodność i bezpieczeństwo dokumentów, danych elektronicznych i urządzeń. Certum jest częścią Grupy Asseco – szóstego w kolejności największego producenta oprogramowania w Europie. 

Jakie dokumenty podpiszemy podpisem elektronicznym Certum?

A więc do czego służy podpis elektroniczny?

Dokumenty urzędowe

Podpis elektroniczny oczywiście usprawnia w dużym stopniu komunikację z administracją publiczną, podpisać można nim deklarację ZUS i Jednolity Plik Kontrolny, wysłać sprawozdanie finansowe na platformie e-KRS oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Dokumenty firmowe

Kwalifikowany podpis elektroniczny ułatwia, przyspiesza i porządkuje procesy rekrutacyjne na przykład zawieranie umów B2B/B2C oraz prowadzenie dokumentacji firmowej. Kolejnym przypadkiem w którym możemy wykorzystać bezpieczny podpis elektroniczny, jest podpisywanie dokumentów, w tym: faktury elektroniczne, pisma procesowe w sądowym postępowaniu upominawczym, e-deklaracje podatkowe, inaczej mówiąc podpisem elektronicznym możemy podpisać wiele przydatnych dokumentów.

Dokumenty prywatne

Możesz użyć e-podpisu Certum, gdy wysyłasz pismo na platformie ePUAP lub składasz wniosek o świadczenie społeczne w systemie Emp@tia. Możesz również przesyłać e-deklaracje do urzędu skarbowego i wnioskować online o zaświadczenie o niekaralności.