Likwidacja kasy fiskalnej – informacje

likwidacja kasy fiskalnej itsystem

Zamykasz swoją działalność? Twoja kasa fiskalna osiągnęła pełną pojemność pamięci wymagając zakupu nowego urządzenia? Pamiętaj o przeprowadzeniu likwidacji kasy fiskalnej, co obejmuje zakończenie jej pracy w trybie fiskalnym i dokonanie wyrejestrowania w urzędzie skarbowym. W naszym artykule skoncentrujemy się na kluczowych aspektach związanych z tym procesem.

Gdzie zgłosić likwidację kasy fiskalnej?

W przypadku przedsiębiorców należy złożyć odpowiednie dokumenty do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania . Można to zrobić listownie lub osobiście.

Kiedy należy zlikwidować kasę fiskalną?

Zakończenie korzystania z kasy fiskalnej może wynikać z różnorodnych powodów. Mogą to być modyfikacje w przepisach podatkowych, dostosowanie do nowoczesnych technologii czy adaptacja do dynamicznie ewoluującego otoczenia rynkowego. Częstymi przyczynami są:

likwidacja firmy

zapełnienie pamięci fiskalnej

zmiana profilu działalności i brak obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Odczyt zawartości kasy fiskalnej i sporządzenie protokołów

Zawartość pamięci kasy fiskalnej odczytywana jest przez uprawnionego do tego serwisanta w serwisie kas fiskalnych. Procedura odczytu pamięci obejmuje wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego. Raport podsumowuje wszystkie raporty dobowe zarejestrowane na kasie. Serwisant sporządza protokół z odczytu pamięci kasy fiskalnej. W przypadku, kiedy serwisantowi nie uda się odczytać pamięci kasy (np. z powodu jej uszkodzenia) przekazuje kasę do serwisu głównego (zazwyczaj jest to sprzedawca kas), który odczytuje zawartość pamięci i sporządza protokół. Serwis główny przesyła ten protokół do odpowiedniego urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od jego sporządzenia. Jeśli jednak serwis główny również nie będzie mógł odczytać zawartości pamięci kasy, w protokole opisze przyczyny tej sytuacji. Właściciel we wszystkich tych przypadkach otrzyma kopię dokumentu. Po wykonaniu odczytów kasa przechodzi w tryb “tylko do odczytu” i nie można używać jej do dalszej sprzedaży.

Termin złożenia dokumentów

Protokół i raport fiskalny rozliczeniowy, wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, należy złożyć w urzędzie skarbowym, w ciągu 5 dni od dnia ich sporządzenia.

Koszty likwidacji kasy

W przypadku załatwiania sprawy w urzędzie bez pośrednika — opłaty nie są pobierane. Natomiast należy pamiętać, że serwisy kas fiskalnych standardowo naliczają opłatę za przeprowadzenie odczytu pamięci kasy.

Ulga na zakup kasy fiskalnej a likwidacja kasy

Kasy, które były używane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie podlegają obowiązkowi zwrotu ulgi. Jeśli użytkownik kasy korzystał z ulgi na jej zakup i nie zostały spełnione wszystkie warunki — ulgę na zakup kasy należy zwrócić, jeśli w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży:

przestaniesz używać kasy 
na przykład zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych

nie zapewniasz połączenia
trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną, a Centralnym Repozytorium Kas

nie zgłosisz przeglądu technicznego kasy fiskalnej
obowiązkowego co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego). 

Dokumenty – wniosek i protokół odczytu kasy fiskalnej

Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć raport rozliczeniowy oraz protokół z odczytu pamięci fiskalnej. Wniosek musi zawierać: dane podatnika, numery kasy fiskalnej (unikatowy, fabryczny, ewidencyjny), datę fiskalizacji, miejsce instalacji kasy (adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, jeśli jesteś osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą) oraz powód wyrejestrowania kasy.

Oferta

Jesteśmy firmą specjalizującą się w sprzedaży oraz posiadamy uprawnienia do przeprowadzania odczytów pamięci, czyli likwidacji kas fiskalnych marek Posnet i Elzab. Zapewniamy kompleksowe wsparcie, obejmujące nie tylko sprzedaż, ale również profesjonalną likwidację kas. Nasze usługi obejmują przeprowadzenie odczytów pamięci kas, a także przygotowanie kompleksowej dokumentacji potrzebnej do wyrejestrowania urządzeń oraz jej wysłanie do odpowiedniego urzędu skarbowego. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu zapewniamy sprawną obsługę w zakresie likwidacji kas fiskalnych