Moduł Oddelegowani już w sprzedaży!

moduł oddelegowani w sprzedazy

Moduł Oddelegowani w Gratyfikancie nexo / nexo PRO już w sprzedaży! Pozwala on na sprawne rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. Korzystanie z modułu wymaga posiadania oddzielnie płatnej licencji, którą można kupić na 12 miesięcy.

Moduł Oddelegowani – co zyskasz?

Rejestrowanie pracy za granicą
Moduł umożliwia rejestrowanie podróży pracowników w ramach delegacji do pracy za granicą. Jeśli klient zatrudnia kierowców wykonujących międzynarodowe przejazdy, moduł również umożliwia rejestrowanie każdej takiej podróży.

Definiowanie wynagrodzeń
Przy wprowadzaniu danych dotyczących wyjazdu pracownika, istnieje możliwość natychmiastowego określenia jego zarobków za okres pracy za granicą. Dodatkowo, można precyzyjnie ustalić, czy standardowe elementy wynagrodzenia (dotyczące pracy w Polsce) powinny być zmniejszone na czas oddelegowania.

Naliczanie wynagrodzeń
Na podstawie udostępnionych danych program automatycznie obliczy miesięczne wynagrodzenie pracownika, uwzględniając zarówno płace krajowe, jak i zagraniczne. Dodatkowo, program uwzględni specyficzne dla tych pracowników elementy, takie jak kwotę wyłączoną ze składek ZUS oraz kwotę zwolnioną z podatku. Te same funkcje programu będą dostępne podczas generowania rachunków dla umów zleceń.

Najnowsze przepisy
Moduł Oddelegowani jest zgodny z najnowszymi przepisami prawnymi dotyczącymi rozliczania kierowców w transporcie międzynarodowym, uwzględniając jednolitą stawkę diety wirtualnej oraz zwolnienie z podatku w umowach cywilnoprawnych.

Cena

Jak zakupić?

Usługę można nabyć:

  • sieci sprzedaży InsERT,
  • z poziomu Konta InsERT – wystarczy przejść do zakładki Moje produkty, a następnie wybrać moduł Oddelegowani w sekcji Polecane w Markecie InsERT,
  • bezpośrednio w programie Gratyfikant nexo/nexo PRO.

Po opłaceniu zakupu usługa jest gotowa do działania.

Więcej informacji o module znajdziesz