Obowiązkowa zmiana stawek VAT na kasach

Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących wprowadziło kilka ważnych zmian dla użytkowników kas fiskalnych. Jedną z nich jest obowiązek stosowania nowej matrycy stawek VAT. Dotychczas literom „B” do „G” przydzielano dowolnie stawki podatku. Nowe rozporządzenie ściśle określa przydział stawek do poszczególnych liter.

Według § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29 kwietnia 2019:

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw
towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku
sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

 

Przepisy obowiązują wszystkich podatników posiadających kasy fiskalne, również online. W nowych urządzeniach (zafiskalizowanych od 1 maja 2019)  zmiany powinny zostać wprowadzone natychmiast, przy instalacji. W przypadku urządzeń używanych przed dniem 1 maja 2019, stawki muszą zostać zmienione do 31 lipca 2019.