Przegląd okresowy kasy fiskalnej – informacje

Przegląd okresowy kasy fiskalnej jest kluczowym procesem w utrzymaniu prawidłowego działania systemu fiskalnego w przedsiębiorstwie. Podczas przeglądu, specjaliści z uprawnieniami dokonują kontroli i konserwacji kas fiskalnych, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi przepisami i sprawność operacyjną. W przypadku braku przeglądu lub niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca może być narażony na kary finansowe oraz inne sankcje. W poniższym artykule znajdziesz szczegółowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przeglądów kasy fiskalnej.

Jak często należy wykonywać przegląd kasy fiskalnej?

Zgodnie z przepisami przeglądy kas oraz drukarek fiskalnych przeprowadza się raz na 2 lata. Ta regularność jest istotna dla zapewnienia prawidłowego działania urządzeń oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

Co należy przygotować?

W celu przeprowadzenia przeglądu kasy fiskalnej, konieczne jest dostarczenie urządzenia do autoryzowanego serwisu kas fiskalnych. Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie kasy do serwisu lub jeśli mamy do czynienia z drukarką fiskalną — należy umówić się z serwisantem na wizytę w miejscu, gdzie kasa fiskalna się znajduje. Należy także pamiętać o książce serwisowej, którą powinno się przekazać serwisantowi wraz z urządzeniem. Książka kasy stanowi ważny dokument, w którym rejestruje się przeprowadzone okresowe przeglądy oraz ewentualne naprawy wykonane w urządzeniu. Książka kasy pełni istotną rolę, umożliwiając ścisłe monitorowanie historii konserwacji i serwisowania urządzenia. W niej odnotowuje się daty przeglądów, szczegóły wykonanych czynności, a także podpisy odpowiedzialnych osób. Książka kasy stanowi nie tylko dowód przeprowadzenia przeglądów, ale także ważną dokumentację w przypadku kontroli podatkowych.

Gdzie wykonać przegląd kasy fiskalnej?

Przeprowadzenie przeglądu kasy fiskalnej powinno być dokonane przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami w autoryzowanym serwisie kas fiskalnych. Zaleca się skorzystanie z serwisu, w którym pierwotnie zakupiono kasę fiskalną. Jeżeli to niemożliwe — istnieje możliwość skorzystania z usług innego serwisu, pod warunkiem, że posiada on odpowiednie uprawnienia do przeglądów dla konkretnej marki kasy fiskalnej. W przypadku skorzystania z innej firmy serwisowej, firma ta musi zgłosić przejęcie serwisu do producenta kasy fiskalnej oraz Urzędu Skarbowego podatnika.

Ile kosztuje przegląd kasy fiskalnej?

Koszt przeglądu kasy fiskalnej może być zróżnicowany, wpływają na niego czynniki takie jak: lokalizacja, konkurencyjność rynku serwisowego czy specyfika danego modelu kasy. Należy pamiętać, że koszt przeglądu może ulec zmianie w zależności od ewentualnych napraw lub konserwacji, które mogą być wymagane podczas przeglądu. Przed przeglądem zawsze warto uzyskać pełne informacje na temat kosztów i warunków usługi od konkretnego serwisu. W siedzibie naszej firmy obecnie przeprowadzenie przeglądu sprawnie działającej kasy fiskalnej kosztuje 120 zł netto. W przypadku kas fiskalnych z połączeniem na kartę GPRS, istnieje dodatkowy koszt związany z koniecznością jej wymiany.

Jakie kary mogą zostać nałożone w przypadku braku przeglądu?

Obecnie za zaniechanie przeglądu kasy fiskalnej naliczana jest kara w wysokości 300 złotych. Jeśli użytkownik skorzystał z ulgi podczas zakupu kasy i nie przeprowadzi przeglądu w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencji, będzie zobligowany do zwrócenia całej otrzymanej kwoty do Urzędu Skarbowego.

Jakie elementy są sprawdzane podczas przeglądu?

Podczas przeglądu technicznego kasy fiskalnej specjaliści dokonują wszechstronnego sprawdzenia ogólnej sprawności i wydajności urządzenia. Podczas kontroli, analizowane są różne aspekty, takie jak:

  • stan plomb (zgodność z zapisem w książce kasy i dokumentacją serwisu),
  • stan obudowy,
  • stan i sprawność klawiatury,
  • poprawność działania wyświetlacza klienta i użytkownika,
  • czytelność drukowanych dokumentów fiskalnych ,
  • stan pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego,
  • stan techniczny akumulatorów wewnętrznego zasilania kasy,
  • program pracy kasy i program archiwizujący (wersja, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu),
  • stan i widoczność numeru ewidencyjnego umieszczonego na kasie.

Działalność zawieszona, a przegląd kasy

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności, nie musi przeprowadzać przeglądów kasy fiskalnej, pod warunkiem, że nie dokonuje sprzedaży. Z momentem odwieszenia działalności podatnik jest zobligowany do wykonania przeglądu urządzenia.