Zmiana serwisu kasy fiskalnej

s

Kasy fiskalne są integralną częścią wielu firm, zarówno małych sklepów, restauracji, jak i dużych przedsiębiorstw. Sprawne działanie tych urządzeń jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania biznesu. Jednakże, z biegiem czasu mogą się pojawiać sytuacje, które wymagają zmiany serwisu kasy fiskalnej. Jesteś niezadowolony z dotychczasowej jakości obsługi serwisu fiskalnego oraz sposobu reakcji na twoje zgłoszenia? Masz pewne wątpliwości co do rzetelności wykonywanych przeglądów technicznych i innych interwencji? Rozważasz zmianę na bardziej odpowiedni serwis, aby uniknąć dalszych problemów i niedomówień ? Ważne jest, abyś wiedział, że zgodnie z przepisami istnieje możliwość zmiany serwisu kasy fiskalnej, choć wymaga to dopełnienia pewnych formalności.

Dlaczego zmiana serwisu bywa konieczna?

Istnieje wiele czynników, które mogą skłonić przedsiębiorcę do zmiany serwisu kasy fiskalnej. Najczęstszymi z nich są:

niska jakość obsługi technicznej

opóźnienia w naprawach

brak reaktywności serwisu w razie awarii

wysokie koszty utrzymania

Przedsiębiorcy poszukujący nowego serwisu często oczekują lepszej jakości usług oraz szybszej reakcji na ich potrzeby.

Wybór nowego serwisu

Przed przystąpieniem do zmiany serwisu kasy fiskalnej warto przeprowadzić dokładną analizę dostępnych opcji na rynku. Istotne jest sprawdzenie opinii innych klientów, ocena zakresu świadczonych usług, dostępność techników serwisowych i ich doświadczenie oraz koszty. Wybierając nowego dostawcę, należy również upewnić się, że spełnia on wszystkie wymogi prawne dotyczące serwisu urządzeń fiskalnych. Regulacje dotyczące kosztów, czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i innych formalności mogą się różnić w zależności od polityki każdego serwisu głównego. Pozostanie w kontakcie z nimi pozwoli upewnić się, że wszystkie wymagane formalności zostaną załatwione sprawnie, gdy tylko zdecydujesz się na zmianę serwisu.

Przebieg zmiany serwisu kasy fiskalnej

Proces zmiany serwisu kasy fiskalnej może wydawać się skomplikowany, ale większość rzeczy MY załatwimy za CIEBIE! 🙂
Aby dokonać zmiany, Użytkownik powinien wybrać i skontaktować się z nowym serwisem posiadającym ważne uprawnienia serwisowe na dany model urządzenia.  Po wyborze nowego dostawcy, należy skontaktować się z nim w celu ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzenia zmiany. W tym czasie warto również poinformować dotychczasowego serwisanta o decyzji oraz zorganizować przekazanie danych technicznych i niezbędnej dokumentacji dotyczącej kasy fiskalnej.

Serwis przejmujący, który uzgodnił z podatnikiem przejęcie serwisu urządzeń fiskalnych jest zobowiązany do:

  • dokonania odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej potwierdzających przejęcie serwisu,
  • powiadomienia właściwego dla podatnika urzędu skarbowego o zmianach na druku w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany – załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (DU poz. 816 z dnia 30.04.2019r.),
  • dokonania odpowiednich wpisów w EKKR w Elzabie czy RZS – Posnecie oraz Serwisancie poprzez założenie elektronicznych książek dla urządzeń fiskalnych objętych obsługą serwisową.

Wymagane dokumenty do zmiany serwisu

wniosek zmiana serwisu kasy fiskalnej

Zawiadomienie do Urzędu Skarbowego przez podmiot prowadzący serwis kas lub serwis główny danych kasy

wniosek zmiana serwisu kasy fiskalnej

ELZAB
Zawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis

wniosek zmiana serwisu kasy fiskalnej

POSNET
Zawiadomienie podatnika o zmianie serwisu

Dlaczego powinieneś wybrać NAS?

Decydując się na nasz serwis fiskalny, możesz być pewny, że znikną Twoje wątpliwości co do jakości oferowanych usług. Nie będziesz już musiał martwić się o brak kontaktu z serwisem ani długie oczekiwanie na reakcję w przypadku awarii kasy. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorców, takich jak Ty, w budowaniu zaufania klientów poprzez świadczenie usług najwyższej jakości. Dodatkowo, korzystając z naszego serwisu, nie musisz obawiać się kontroli skarbowych, ponieważ Twoja kasa zawsze będzie działać sprawnie i spełniać wszystkie wymogi fiskusa.

Podstawa prawna

Uprawnienia podatnika do zmiany serwisu.

§ 9.3. Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.
§ 9.4. Podatnik dokonując zmiany, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50. Obowiązki podmiotu prowadzącego serwis przy przejęciu serwisu.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

W stosunku do urzędu skarbowego.

§ 53. W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis podmiot prowadzący serwis, właściwy po zmianie, składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących